Pigro News

Eksport duńskich prosiąt w Europie

  2020-06-10 08:35:49

  zagraniczne

Eksport duńskich prosiąt w Europie
Eksport duńskich prosiąt w Europie
 
 
2020 r.:
 
2020 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Łącznie
Czechy 3.360 1.299 570 2.050 4.759               12.038
Niemcy 547.432 439.528 522.211 534.501 522.278 123.280             2.689.530
Chorwacja 20.107 11.448 16.648 18.340 15.950 1.736             84.229
Węgry 14.954 9.934 9.796 9.973 11.090 3.400             58.967
Włochy 93.221 93.862 94.199 79.758 62.701 17.007             440.748
Holandia 200 202   200                 602
Polska 568.277 474.780 533.812 517.737 471.604 149.174             2.715.387
Rumunia 13.017 16.451 13.717 15.547 22.404 6.028             87.164
Słowacja 1.610 735 1.070 1.020 654               5.089
Inne 12.563 17.537 22.745 18.133 14.844 4.941             90.763
Łącznie 1.274.741 1.065.776 1.215.068 1.197.079 1.127.007 305.566             6.185.237

 

2019 r.:

2019 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień  Łącznie
Czechy
8.585
4.060 3.440 5.330 5.510 3.999 4.238 5.315 5.758 4.952 3.888 4.500 59.575
Niemcy 603.322 488.846 499.759 552.627 570.957 513.535 546.965 544.455 491.438 558.149 511.821 527.526 6.409.400
Chorwacja 20.144 17.230 14.709 21.146 18.963 16.123 23.536 20.464 13.505 11.527 15.040 16.304 208.691
Węgry 11.320 11.539 8.051 9.418 9.370 9.767 14.566 14.797 12.383 11.719 14.594 12.212 139.736
Włochy 81.790 91.986 114.902 107.774 102.259 80.482 81.700 70.952 75.184 87.365 66.635 58.981 1.020.010
Holandia 1.697     1.408 1.718 702             5.525
Polska 589.419 458.865 496.369 533.210 543.242 488.192 518.330 550.093 509.537 563.410 506.305 498.522 6.255.494
Rumunia 9.090 7.598 6.300 9.698 15.016 21.110 24.468 21.092 16.120 21.661 11.258 8.193 171.604
Słowacja 1.000 753 430 1.228 420 701 780 305 1.289 455 815 720 8.896
Inne 10.929 9.115 7.453 8.219 4.212 5.405 8.049 8.884 12.327 10.379 9.078 7.783 101.833
Łącznie 1.337.296 1.089.992 1.151.413 1.250.058 1.271.667 1.140.016 1.222.632 1.236.357 1.137.541 1.269.617 1.139.434 1.134.741 14.380.764

 

 2018 r.:

2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Łącznie
Czechy 9.114 3.700 6.432 7.736 7.686 5.497 7.820 9.220 7.870 5.751 4.245 3.925 78.996
Niemcy 561.508 488.006 538.000 537.227 562.759 459.293 516.306 548.253 436.290 550.459 544.323 475.123 6.217.456
Chorwacja 18.798 14.710 16.493 21.239 17.354 18.223 17.222 21.043 15.270 21.632 19.411 18.689 220.084
Węgry 10.012 8.628 12.220 8.532 7.150 8.720 9.399 7.667 9.464 15.810 6.588 11.006 115.196
Włochy 62.611 101.103 111.596 116.927 126.464 68.203 72.438 70.079 76.410 79.738 75.564 49.907 1.011.040
Holandia 500 440         532           1.472
Polska 498.350 484.521 515.071 499.853 547.358 438.905 528.030 563.116 458.874 541.490 548.247 471.016 6.094.831
Rumunia 7.462 11.458 8.300 13.433 13.620 14.247 16.896 11.223 21.264 11.885 8.290 6.298 144.376
Słowacja 7.364 6.088 4.459 5.339 4.354 264 662 596 1.404 800 393 688 32.411
Inne 11.380 11.320 9.925 7.657 2.861 4.834 4.830 5.999 7.582 6.743 7.035 6.221 86.387
Łącznie 1.187.099 1.129.974 1.222.496 1.217.943 1.289.606 1.017.983 1.174.135 1.236.530 1.034.008 1.236.875 1.225.712 1.052.939 14.002.249