Pigro News

Eksport duńskich prosiąt w Europie

  2019-11-15 12:44:29

  zagraniczne

Eksport duńskich prosiąt w Europie

Eksport duńskich prosiąt w Europie

2019 r.:

2019 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień  Łącznie
Czechy
8.585
4.060 3.440 5.330 4.790 2.559 2.798 4.633 5.038 3.270 1.730   46.233
Niemcy 615.549 499.765 514.789 565.057 580.542 518.035 556.225 549.209 488.410 539.894 211.775   5.639.250
Chorwacja 20.144 17.230 14.709 20.418 18.963 14.727 22.279 20.464 12.146 10.166 3.428   174.674
Węgry 11.320 11.539 8.051 9.418 9.370 9.767 14.566 14.797 12.383 11.719 7.859   120.789
Włochy 81.286 91.357 113.134 107.774 101.607 78.494 80.990 70.473 73.380 84.141 29.861   912.497
Holandia 1.697     1.408 1.718 702             5.525
Polska 588.818 456.470 493.870 532.361 536.271 481.312 516.604 547.400 505.156 554.048 199.194   5.411.504
Rumunia 14.680 7.598 6.300 9.698 15.016 21.110 24.468 21.092 16.120 20.943 5.447   162.472
Słowacja 1.000 753 430 1.228 420 701 780 305 1.289 455 435   7.796
Inne 10.929 9.115 7.453 8.219 4.212 5.405 8.049 8.317 12.327 10.379 4.331   88,736
Łącznie 1.354.008 1.097.887 1.162.176 1.260.911 1.272.909 1.132.812 1.226.759 1.236.690 1.126.249 1.235.015 464.060   12.569.476

 

 2018 r.:

2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Łącznie
Czechy 9.114 3.700 6.462 7.736 7.686 5.497 7.820 9.220 7.870 5.751 4.245 3.925 78.996
Niemcy 561.508 488.006 538.000 537.227 562.759 459.090 516.306 547.587 435.870 550.226 552.439 485.189 6.234.207
Chorwacja 18.798 14.710 16.493 21.239 17.354 18.223 17.222 21.043 15.270 21.632 19.411 18.689 220.084
Węgry 10.012 8.628 12.220 8.532 7.150 8.720 9.399 7.667 9.464 15.810 6.588 11.006 115.196
Włochy 62.611 101.103 111.596 116.927 126.464 68.203 72.438 70.079 76.410 79.738 75.564 49.907 1.011.040
Holandia 500 440         532           1.472
Polska 498.350 484.521 515.071 499.853 547.358 438.905 528.030 563.116 458.874 541.490 548.247 471.016 6.094.831
Rumunia 7.462 11.458 8.300 13.433 13.620 14.247 16.896 11.223 21.264 14.685 11.790 6.298 150.676
Słowacja 7.364 6.088 4.459 5.339 4.354 264 662 596 1.404.7.582 800 393 688 32.411
Inne 11.380 11.320 9.925 7.657 2.861 4.834 4.830 5.999 1.03 6.743 7.035 6.221 32.411
Łącznie 1.187.099 1.129.974 1.222.496 1.217.943 1.289.606 1.017.983 1.174.135 1.236.530 1.034.008 1.236.875 1.225.712 1.052.939 14.025.300