Pigro News

Wolniejszy wzrost sektora wieprzowiny w UE

  2021-04-23 13:32:57

  zagraniczne

Wolniejszy wzrost sektora wieprzowiny w UE
Analiza AHDB wskazuje na wolniejszy wzrost sektora wieprzowiny w UE
Produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej wzrosła w ubiegłym roku o 1,2%, ale prognozowany wzrost produkcji w 2021 roku wyniesie 0,7%.
Zgodnie z krótkoterminową prognozą Komisji Europejskiej, blok handlowy zwiększył produkcję wieprzowiny o 1,2% w 2020 roku. Prognozuje się jednak, że produkcja wzrośnie tylko o 0,7% w 2021 roku.
Badanie inwentarza żywego z grudnia 2020 r. wskazuje na wzrost liczby tuczników o 750 000 sztuk (+ 0,8%). Oczekuje się, że doprowadzi to do wzrostu produkcji w pierwszej połowie 2021 r. Z drugiej strony liczba macior spadła o 0,5%, więc wzrost produkcji w drugiej połowie roku będzie w całości napędzany przez wzrost wydajności. Eksport mięsa wieprzowego wzrósł o 18% w 2020 r. Zdecydowanie największy udział przypadł na Chiny, zwiększając handel z UE o około 1 mln ton, pomimo trudności z przypadkami afrykańskiego pomoru świń w niemieckim stadzie dzików. Pozostałym państwom członkowskim UE udało się nadrobić lukę pozostawioną przez niemieckich handlowców, choć niektórym nadal towarzyszą podobne ograniczenia eksportowe.
Oczekuje się, że po dwóch latach imponującego wzrostu eksport w 2021 r. spadnie (-2%), ale pozostanie na bardzo wysokim poziomie. Chociaż sektor wieprzowiny w Chinach odbudowuje się, wciąż pojawiają się nowe przypadki ASF, co może spowolnić postęp. Oczekuje się, że powrót do zdrowia po ASF w innych regionach Azji zajmie jeszcze więcej czasu.
Prognozuje się, że pozorne spożycie wieprzowiny wzrośnie do 32,7 kg na mieszkańca (+ 1,4%), ponieważ więcej mięsa wieprzowego będzie dostępne na rynku krajowym. Chociaż jest wyższy niż w 2020 r., to nadal stosunkowo niski poziom w ujęciu historycznym.