Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 3
Pigro.pl - Sprzedaż – import: warchlaków, loszek z Danii, Holandii.


Pigro News

Aktualizacja i prognozy dotyczące produkcji trzody chlewnej w Danii, w tym eksportu

  2021-04-28 12:23:21

  zagraniczne

Aktualizacja i prognozy dotyczące produkcji trzody chlewnej w Danii, w tym eksportu
Rok 2020 był przełomowy pod wieloma względami. Pandemia dotknęła duński przemysł spożywczy. Producenci, a także firmy spożywcze, musieli myśleć w nowy sposób, aby utrzymać obroty branży. Pomimo blokady duńskiemu sektorowi trzody chlewnej udało się to osiągnąć.
Rozwój rocznej produkcji trzody chlewnej w Danii
Całkowita roczna produkcja trzody chlewnej wzrosła o 0,9 miliona (ok. 2,9%) od 2019 do 2020 roku. W latach 2018-2019 roczna produkcja trzody chlewnej spadła o 1,05 miliona wyprodukowanych świń (-3,2%). Oznacza to, że duńska produkcja w 2020 r. odnotowała spadek o 0,14 mln (-0,4%) świń w porównaniu z 2018 r. o około 1,02 mln (6,2%) więcej świń skierowano do uboju w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.
Dane eksportowe i perspektywy
Eksport wieprzowiny do UE wyniósł w 2020 r. 953567 ton.
Całkowity eksport mięsa wieprzowego do krajów spoza UE w 2020 roku wzrósł z 835 862 ton do 962 521 ton. Wynikało to przede wszystkim z popytu na wieprzowinę z Chin.
W 2020 roku, roku pandemii, całkowity eksport żywca wieprzowego zmniejszył się o 0,12 mln (-0,8%). Do Danii wysłano do uboju o 1,02 miliona więcej świń w porównaniu z rokiem poprzednim.
Oczekuje się, że w 2021 r. produkcja trzody chlewnej w Danii wyniesie łącznie 33,9 mln sztuk, co oznacza, że ​​produkcja wzrośnie o 1,3 mln (4%) w porównaniu do 2020 r. Oczekuje się, że część wzrostu będzie wynikać z zaległości uboju tuczników z 2020 r. do 2021 r. Oczekuje się, że w pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. nastąpi wzrost liczby ubojów w Danii w porównaniu do 2020 r. Oczekuje się, że łączny eksport żywca wieprzowego wzrośnie o 0,2 mln (1,3%) w latach 2020–2021.