Pigro News

Nadchodzące ograniczenia w produkcji wieprzowiny w USA i na świecie

  2021-06-18 17:50:43

  zagraniczne

Nadchodzące ograniczenia w produkcji wieprzowiny w USA i na świecie
W jaki sposób polityka ukierunkowana na środowisko i dobrostan zwierząt ukształtuje nasz przemysł trzodowy? Oto przegląd potencjalnie ograniczających czynników.
Wielu producentów mówi o swoich rozważańiach, czy powinni wprowadzić niezbędne zmiany w swoich zakładach produkcyjnych, aby zapewnić zgodność z nadchodzącymi kalifornijskimi ograniczeniami dotyczącymi sprzedaży wieprzowiny, znanymi również jako Propozycja 12. Propozycja 12 dotyczy nie tylko wieprzowiny, ale także minimalne wymagania dla kur niosek, produkcji cielęciny. W przypadku wieprzowiny lochy musiałyby mieć co najmniej 24 stopy kwadratowe powierzchni dla siebie. Mniej niż 1% produkcji w USA spełnia obecnie wymogi, a Rabobank szacuje, że koszty hodowli loch wzrosną o 170% - 210%.
Ze względu na głębokie zmiany polityczne na całym świecie już teraz widzimy szeroko zakrojone zmiany w rolnictwie w ogóle, aw szczególności w produkcji wieprzowiny. Chociaż Propozycja kalifornijska jest już w sądzie, wydaje się prawdopodobne, że proces polityczny wejdzie głębiej w systemy produkcji zwierzęcej (i roślinnej) z większy się ilość środków kontroli. Rezultatem będzie dalsza redukcja małych gospodarstw i koncentracja tego, co pozostało z produkcji w bardzo dużych systemach, ze względu na koszty przestrzegania przepisów. Spodziewana jest migracja produkcji do krajów, które są już dobrze przystosowane do produkcji, ale nieco mniej skłonne do obciążania się wyższymi kosztami regulacyjnymi.
Kluczowe obszary polityki, które leżą u podstaw tych zmian, są związane ze środowiskiem (w szczególności ze zmianą klimatu) i minimum w zakresie dobrostanu zwierząt. Większość z tych tematów jest badana od dłuższego czasu, więc niedługo w pełni sformułowane zalecenia legislacyjne dotrą do stanowych i krajowych organów ustawodawczych oraz innych organów regulacyjnych, takich jak departamenty zdrowia. Czekano na odpowiedni politycznie korzystny moment i on właśnie nadszedł.
Najbardziej zagorzali zwolennicy działań w sprawie zmian klimatycznych przyznają teraz publicznie, że nawet gdyby Stany Zjednoczone i Chiny ograniczyły emisje związane z klimatem do zera, nie wystarczyłoby to do zatrzymania już nieuchronnego wzrostu temperatury (więcej na ten temat w przyszłym artykule). Wydaje się, że nie ma sposobu na podniesienie alarmu bardziej niż „to już niemożliwe do naprawienia!”, co oznacza wywołanie lawinowego poparcia, więc interesującym będzie zobaczyć, jaki jest następny ważny powód do wprowadzenia ograniczeń w zakresie gazów cieplarnianych. Istnieje kilka trendów, które mogą zostać powiązane, a tym samym skierować świat w kierunku znacznie mniejszej produkcji i spożycia mięsa w celu wsparcia tych inicjatyw.
Pierwsza z nich to tak naprawdę argument filozoficzny sformułowany w naukach o klimacie. Oto argument: jeśli nowoczesne rolnictwo pozostawi się samemu sobie, może wyżywić znacznie więcej ludzi niż „nośność” ziemi w środowisku. Wydaje się, że Malthus (około 1798 r.), który kilkaset lat temu przewidział, że głód, wojna i choroby zredukują globalną populację, ponieważ technologia produkcji rolnej nie nadąża za wzrostem populacji, przegrał debatę. Byliśmy świadkami zakończenia tego sporu, gdy pierwszy traktor zjechał z linii montażowej z przyczepionym pługiem odkładnicy. Tak więc teraz nowoczesne rolnictwo musi zostać powstrzymane przez zmiany polityki do tego stopnia, że ​​osiągniemy zdolność do wyżywienia znacznie mniejszej liczby ludzi, a tym samym zaczniemy zmniejszać populację. Aktualne argumenty przed USDA próbują przekonać decydentów do ograniczenia produkcji trzody chlewnej na określonej powierzchni np. do ilości, którą można by wyprodukować za pomocą technologii rodzinnego rolnika z lat sześćdziesiątych XX wieku.
Drugim trendem, który umożliwi szybszą deeskalację wzrostu produkcji mięsa na świecie, są masowe inwestycje dokonywane w substytuty mięsa przez główne firmy z branży mięsnej. Przepraszamy, większość z nich nam smakuje, ale nigdy nie zalecalibyśmy systematycznego zastępowania wieprzowiny i wołowiny tymi produktami. Miejmy je po prostu jako dodatkowy wybór w supermarkecie. Najprawdopodobniej będą pełnić ważną funkcję wspomagającą, jeśli obecne trendy będą się utrzymywać. Ostrożne zalecenia dotyczące polityki rozwiążą problem zakłóceń, które spowodowałyby szybkie posunięcia w celu radykalnego ograniczenia produkcji i spożycia mięsa. Będzie to proces substytucji stymulowany przez eskalację przewagi kosztowej na korzyść białka roślinnego i wyreedukowanego (i zawstydzonego) konsumenta. Będziemy mieć mnóstwo zastępczej podaży i coraz bardziej zmieniający się popyt.
Jeśli chcesz mieć oko na niepowiązaną branżę, która boryka się z taką samą presją jak produkcja mięsa i obserwować, jak szybko się to zmienia, miej oko na sektor samochodów i ciężarówek. Cadillac właśnie ogłosił, że do 2030 r. prawdopodobnie pojawi się portfolio modeli całkowicie elektrycznych. Wiele innych firm samochodowych robi to samo, ponieważ przepisy dotyczące standardów wydajności nie pozwalają wyprodukować samochodu, który większość ludzi chce kupić Całkowicie elektryczny karawan Range Rovera, który przewiózł ciało księcia Filipa do ostatecznego spoczynku, pokazuje, że rozmiar i skala są całkiem możliwe w przypadku pojazdów w pełni elektrycznych, ale nie są dostępne z obecnymi i nadchodzącymi standardami efektywności paliwowej dla samochodów konsumenckich zasilanych paliwem. Większość nadchodzących zmian napotyka pewne naturalne przeszkody, których jeszcze nie uwzględniono, a które mogą nie mieć większego znaczenia. Będziemy obserwować.