Pigro News

Stabilna cena trzody chlewnej - VEZG wytrzymuje dużą presję ze strony firm rzeźnych

  2021-06-24 11:41:00

  zagraniczne

Stabilna cena trzody chlewnej - VEZG wytrzymuje dużą presję ze strony firm rzeźnych
Sytuacja w zakresie ustalania cen na rynku trzody chlewnej jest obecnie niezwykle trudna, ponieważ rynek żywca i rynek mięsa nadal się od siebie oddalają. Podczas gdy świnie rzeźne można bez problemu sprzedawać, unijny rynek mięsa narzeka na duże ilości mięsa, co powoduje ogromną presję cenową. Skutkuje to dużymi różnicami w prezentacjach cen, a znalezienie ceny na rynku wieprzowiny rzeźnej jest trudne. W końcu Związek Gmin Producentów Żywca i Mięsa wytrzymuje presję firm ubojowych i odnotowuje dziś niezmienioną cenę 1,48 €/kg SG.
VEZG wytrzymuje presję firm ubojowych. To ważny sygnał, że reprezentowana jest tutaj silna pozycja. Ponieważ świnie można obecnie sprzedawać bez żadnych problemów, byłoby całkowicie nierozsądne, aby jeszcze bardziej podnosić cenę. Nasz absolutny próg bólu został osiągnięty.