Pigro News

Ukraina: Przemysł trzody chlewnej walczy ze spadkiem spożycia wieprzowiny

  2021-07-14 12:15:06

  zagraniczne

Ukraina: Przemysł trzody chlewnej walczy ze spadkiem spożycia wieprzowiny
Konsumpcja wieprzowiny na Ukrainie na mieszkańca spadła o 7 kg lub 30% w ciągu ostatnich kilku lat, powiedziała Olga Machno, starszy analityk produkcji wieprzowiny w ukraińskim stowarzyszeniu przemysłu hodowlanego, na niedawnej konferencji prasowej w stolicy kraju, Kijowie.
Dodała, że ​​mimo spadku popytu krajowego, Ukraina stoi na skraju niedoboru wieprzowiny i wędzonej słoniny - podstawowego dania kuchni ukraińskiej.
Trudne lata dla ukraińskich konsumentów wieprzowiny
Ostatnie lata były trudne dla przeciętnego ukraińskiego konsumenta. Spadek siły nabywczej wpłynął na konsumpcję. Według szacunków Krajowego Związku Przemysłu Mięsnego w 2020 r. wynosił 15 kg/mieszkańca, w porównaniu do 45 kg w Unii Europejskiej i 30 kg w Rosji.
Jak wyjaśnił dyrektor stowarzyszenia Nikolay Babenko, konsumpcja mięsa i produktów mlecznych na Ukrainie jest od 2 do 3 razy niższa od minimalnego poziomu zalecanego przez lekarzy.
Niskie dochody zmieniają tradycje jedzenia mięsa
Ukraina od wieków była postrzegana jako kraj miłośników wieprzowiny, ze szczególnie dużym zapotrzebowaniem na wędliny. Obecnie jednak spożycie wieprzowiny na mieszkańca na Ukrainie jest nie tylko niższe niż w Rosji, ale także niższe niż na Białorusi, w krajach bałtyckich, a nawet w niektórych krajach Kaukazu.
Głównym powodem jest stosunkowo niska siła nabywcza miejscowej ludności. Według Babenko, niektóre ukraińskie rodziny od miesięcy nie widzą na swoich stołach czerwonego mięsa i ryb. Według najnowszego badania siły nabywczej przeprowadzonego przez niemiecki instytut badań rynku GfK, Europejczycy mają średnio 14 739 euro na osobę do wydawania i oszczędzania w 2019 roku. Ukraina zajmuje ostatnie miejsce z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 1830 euro.
Trwa kryzys produkcji wieprzowiny
Na tle spadającego popytu spada również krajowa produkcja wieprzowiny, powiedział Machno. Branża ma bezprecedensowo niską rentowność. „Cena sprzedaży w żywej wadze do końca 2020 r. i początku 2021 r. wynosiła 38-40 hrywien / kg (1,40 €). W 2019 r. wyniósł 44,5 hrywien / kg (1,50 euro).” Machno dodał, że ceny skupu spadają pomimo 20-40% wzrostu kosztów produkcji.
Większość gospodarstw ma koszt produkcji 40 hrywien/kg (1,40 euro), co oznacza, że ​​albo działają one z zerową rentownością, albo ponoszą straty, powiedział Machno. Sytuacja ta prawdopodobnie spowoduje dalszy spadek produkcji, co z kolei ma hamować konsumpcję krajową.
Przystępny cenowo import wieprzowiny dusi branżę
Machno powiedział, że bardziej przystępny import wieprzowiny z Holandii i Danii dodatkowo hamuje ukraiński przemysł trzody chlewnej. Dostawy importowe tylko nieznacznie wspierają popyt krajowy. Jednak w przyszłości Ukraina może stracić większość swoich ferm trzody chlewnej i stać się głównym importerem wieprzowiny w Europie.