Pigro News

Jak zmieni się produkcja wieprzowiny w najbliższych latach?

  2020-08-04 10:22:58

  zagraniczne

Jak zmieni się produkcja wieprzowiny w najbliższych latach?

Jak zmieni się produkcja wieprzowiny w najbliższych latach? Najważniejsza jest elastyczność.

Świat wkroczył już w bardzo aktywny okres, w którym niełatwo jest przewidzieć serię wydarzeń zarówno w trakcie ich trwania, jak i niedługo przed ich nastąpieniem. Tajemnica tego, co się zmienia, polega na tym, że nic, co się obecnie dzieje nie miało wcześniej miejsca, więc nie mamy w związku z tym żadnych wcześniejszych doświadczeń. Wszyscy mamy tendencję do wróżenia z fusów na temat przyszłości, patrząc na podobne okresy w przeszłości. Tworzy to coś, co nazywa się błędem potwierdzenia, fałszywym przekonaniem, że rozumiemy, co się dzieje i nie popełniamy błędu, podczas gdy popełniamy błąd potwierdzenia.

Obydiwe pandemie, afrykańskiego pomoru świń (ASF) i choroby COVID-19 wymusiły nową erę nie tylko dla producentów wieprzowiny i mięsa, ale także dla całego świata. Niektóre z narzuconych nam zmian prawdopodobnie utrzymają się w dłuższej perspektywie i spowodują eskalację innych zmian, co przypomina osunięcie się ziemi lub lawinę, która zaczyna się powoli i niewinnie, ale potem nabiera wystarczającego rozpędu, aby zmieść wszystko na swojej drodze.

Po pierwsze, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby Chiny rozwiązały problem ASF w ciągu następnej dekady, a być może w ogóle się to nie uda. Niektóre systemy odniosą sukces w tworzeniu nieprzeniknionej fortecy bezpieczeństwa biologicznego wokół pewnego ułamka produkcji, ale Chiny wolne od ASF to mrzonka. Dodatkowo obecnie zalewane są ogromne obszary Chin, co jest kolejnym z serii przypadkowych wstrząsów uniemożliwiających płynny powrót do celu Chin, jakim jest samowystarczalność w produkcji wieprzowiny. Czy to rozjaśni przyszłość eksporterów? Już czuję nadchodzącą nową strukturalną nadprodukcję, na szczęście światowy przemysł prawdopodobnie zostanie uratowany przed samym sobą przez dostawców kapitału.

Po drugie, istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że rozproszenia uwagi spowodowane pandemią COVID-19 odegrają rolę w ponownym rozprzestrzenianiu się ASF na inne główne regiony produkujące wieprzowinę. Jeśli kontrolerzy supiają się głównie na mierzeniu temperatury i pytają o objawy, to z pewnością jest ich mniej do sprawdzania zawartościTwojego bagażu lub tysięcy ciężarówek i przesyłek kontenerowych w portach i na granicach. Ograniczone podróże turystyczne i krajowe z powodu pandemii były ogromną pomocą, ale wkrótce się to skończy. Wiemy od celników, że ASF jest obecnie transmitowany przez granice państw przez zwykłych ludzi, z których wielu po prostu nie zna zagrożeń. ASF można również przewozić w transportach przetworzonej paszy i zboża z obszarów, na których jest on aktywny. Jeśli zostanie zawleczony do kraju dotychczas wolnego do choroby, spodziewaj się spadku popytu ze względu na obawy przed przenoszeniem zoonotycznym, nawet jeśli, jak wiemy, nie jest to możliwe. Wszystko to jest częścią procesu przyspieszającego lawinę zmian.

W odpowiedzi na to wszystko nadchodzą zmiany w łańcuchach wieprzowinyi innych łańcuchach mięsnych ze strony dostawców kapitału, którzy będą wymuszać restrukturyzację nieelastycznych elementów tych łańcuchów poprzez pewien poziom dezagregacji na mniejsze, ale wciąż skoordynowane łańcuchy, a także gwałtowny wzrost automatyzacji produkcji i innych technologie ograniczających zmienność. Elastyczność to nowy wymóg. Dwa ciosy uderzające zarówno w podaż, jak i popyt to ASF i chorobę COVID-19. Pokazały one, że obecna struktura przemysłu jest obarczona zbyt dużym ryzykiem strukturalnym (nieuniknionym) skoncentrowanym w nieelastycznych częściach łańcucha i dlatego należy ją na nowo zaprojektować, a następnie zmodyfikować .

Jednak do tego właśnie dojdzie, ponieważ koszt kapitału i wymuszone wymogi płynnościowe związane z pozyskaniem kapitału staną się zbyt uciążliwe i nieefektywne finansowo, aby obecne systemy mogły być zyskownie zarządzane. Pomyśl o nowych, znacznie wyższych wymaganiach dotyczących płynności, jak pożyczkodawcy żądający od producentów utrzymywania znacznie wyższych rezerw kapitałowych (których nie można zainwestować w biznes).

Istnieje fundamentalna nierówność ryzyka, której nie da się już przezwyciężyć, z którą borykają się producenci inwentarza żywego (ze względu na długie, nieelastyczne procesy produkcyjne) w porównaniu z pozostałymi uczestnikami łańcucha, gdy produkcja jest zorganizowana jako niezależne podmioty. Nadprodukcja może nastąpić z powodu złych decyzji dotyczących poziomu realnego przyszłego popytu, ale także z powodu nieprzewidzianych decyzji politycznych, nagłego zamknięcia lub utraty zdolności ubojowej oraz pandemii, które zakłócają łańcuch i kanały dystrybucji. Nieelastyczny charakter produkcji biologicznej, samotny w tych katastrofach, nie tylko wymusił na producentach niedopuszczalne i głębokie straty finansowe, ale w skrajnym przypadku uśmiercił miliony zwierząt, co świadczy o czymś więcej niż tylko katastrofie finansowej.

Bieżące wydarzenia w dramatyczny sposób pokazują ryzyko wynikające z niezależnego posiadania biologicznie nieelastycznych systemów produkcyjnych. Jak już wielokrotnie wspominałem, prowadzi to już do konsolidacji produkcji i przetwarzania zarówno od przetwórcy w dół, jak i od przedsiębiorstwa produkcyjnego w górę. Działania organizacji promujących prawa zwierząt i postępowe siły rządowe w niektórych krajach często niweczą możliwość zysku w takich sytuacjach, nawet w tych skoordynowanych systemach. Witamy w przyszłości światowej produkcji wieprzowiny.