Pigro News

1147 przypadków ASF u dzików w Niemczech

  2021-05-17 09:29:51

  zagraniczne

1147 przypadków ASF u dzików w Niemczech
Liczba oficjalnie potwierdzonych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Niemczech nieznacznie wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia.
1147 przypadków ASF u dzików. W ciągu ostatnich kilku dni Instytut Friedricha Loefflera (FLI) wykrył kolejne podejrzane przypadki ASF u dzików w Brandenburgii i Saksonii. Według aktualnych informacji istnieje obecnie 1147 potwierdzonych przypadków ASF u dzików w Brandenburgii (976) i Saksonii (171).
Populacje świń domowych w Niemczech są nadal wolne od afrykańskiego pomoru świń. Zintensyfikowana jest wymiana między powiatami wschodniej Brandenburgii a zachodnią Polską. Jak donosi Märkische Oderzeitung (MOZ), graniczne okręgi brandenburskie chcą przyspieszyć wspólną walkę z ASF z Polską. Aby lepiej koordynować to, co dzieje się po obu stronach granicy, chcą wykorzystać euroregiony, które już istnieją w Brandenburgii i na polskich terenach przygranicznych. Wicemarszałek powiatu Märkisch Oderland Rainer Schinkel, który jest jednocześnie przewodniczącym Niemieckiego Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, poinformował MOZ o konstruktywnej wideokonferencji, w której wzieła dział oficjalna lekarz weterynarii województwa lubuskiego Zofia Batorczak. Nastąpi rozwój wzajemnej informacji o środkach kontroli ASF, takich jak np. zbliżające się polowania.