Pigro News

Rosyjski eksport mięsa przekroczył 200 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2021 r.

  2021-05-27 14:43:02

  zagraniczne

Rosyjski eksport mięsa przekroczył 200 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2021 r.

Według Federalnej Służby Celnej w okresie styczeń-marzec 2021 r. * Rosja wysłała na rynki zagraniczne 120 tys. ton mięsa, o 7,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z eksportu wzrosły o 14% do 207 mln USD, z czego 45% stanowiła wieprzowina, 37% drób, a 16% wołowina.

Dostawy wieprzowiny przyczyniły się do tego wzrostu, zwiększając fizyczną wielkość o 31% do 48 000 ton i 59% pod względem wartości do 93 mln USD w wyniku zwiększonego eksportu do Wietnamu. Wzrost ten tłumaczy niska ilość bazowa z początku ubiegłego roku, kiedy Rosja właśnie rozpoczęła dostawy do tego azjatyckiego kraju. Yuri Kovalev, dyrektor generalny Krajowego Związku Producentów Wieprzowiny, skomentował Agroexport. „Generalnie sprzedaż w I kwartale kształtuje się na poziomie III i IV kwartału 2020 roku. W pierwszym kwartale ubiegłego roku dostawy do Wietnamu dopiero się zaczynały: od 1 stycznia tylko dwa rosyjskie przedsiębiorstwa miały dostęp do wietnamskiego rynku. We wrześniu było to już 20 - zauważył Kowalow.

Według niego popyt z Wietnamu jest obecnie stabilny, podczas gdy w innych kierunkach wielkość wysyłek jest mniej więcej taka sama jak w zeszłym roku. - O ile nie wystąpią sytuacje kryzysowe o charakterze epidemiologicznym i makroekonomicznym, prognozujemy rosyjski eksport wieprzowiny i produktów ubocznych w przedziale 200-230 tys. ton do końca 2021 roku - dodał Kowalow.

Według Federalnego Centrum „Agroexport” eksport wieprzowiny (wraz z produktami ubocznymi) do 2025 roku może osiągnąć 320 tys. ton (+ 59% do 2020 roku) ze względu na umocnienie pozycji rynkowej w Wietnamie i perspektywy otwarcia nowych kierunków - zwłaszcza Azja Południowo-Wschodnia, jak Filipiny. Otwarcie chińskiego rynku na dostawy rosyjskich produktów wieprzowych nie jest jednak uwzględnione w prognozie ze względu na surowe stanowisko tego kraju w zakresie wymagań weterynaryjnych oraz istnienie udanych, długoterminowych relacji z innymi głównymi krajami eksportującymi.