Pigro News

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego

  2021-11-22 14:47:12

  krajowe

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego

Jak możemy przeczytać na stronie www.gov.pl rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego.
Na obszarze objętym ograniczeniami I, właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju.

 

Wzory dokumentów można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (link).
Plan trzeba sporządzić do końca listopada 2021 r.

 

 

źródło: www.gov.pl
zdjęcie: www.cenyrolnicze.pl