Pigro News

Aktualna sytuacja na rynku mięsa wieprzowego i wołowego w Unii Europejskiej na początku 2020 roku

  2020-02-14 15:42:16

  zagraniczne

Aktualna sytuacja na rynku mięsa wieprzowego i wołowego w Unii Europejskiej na początku 2020 roku

Aktualna sytuacja na rynku mięsa wieprzowego i wołowego w Unii Europejskiej na początku 2020 roku

W roku 2020 prawdopodobnie będą kontynuowane trendy, które zostały zapoczątkowane już dwa lata wcześniej, jednak ich dynamika może być mniejsza niż w 2019 r. Zmiany na globalnym rynku są wciąż kształtowane głównie przez szerzenie się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF – African Swine Fever) w Chinach, które są największym producentem i konsumentem wieprzowiny na świecie. W przypadku Chin USDA (U.S. Department of Agriculture) prognozuje spadek produkcji aż o 25% w porównaniu do 2018 r. ASF w Państwie Środka przekłada się na poziom cen mięsa czerwonego na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Zmiany cen obserwowane po obydwu stronach Atlantyku najlepiej obrazują ten fakt. Według danych Komisji Europejskiej, na przełomie 2019 i 2020 cena żywca w UE była aż o 43,6% wyższa niż rok wcześniej, podczas gdy cena wieprzowiny Lean Hog w USA była wyższa o 16,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku europejskiej wołowiny, której ceny są aktualnie niższe o 3,9% niż rok wcześniej. Mniejszą dynamikę widać też w przypadku żywca wołowego w USA, gdzie cena jest tylko 0,2% niższa niż rok wcześniej.

Wyższe globalne ceny wieprzowiny zachęcają do wzrostu produkcji oraz eksportu. Według prognoz ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wieprzowiny w 2020 r. ma wzrosnąć o 0,5%, zaś eksport o 13,0%, co potwierdza wysokie zainteresowanie europejskim mięsem. Podobny wzrost eksportu można zauważyć w przypadku USA – według prognoz Amerykańskiej Federacji Eksporterów Mięsa, eksport wieprzowiny w 2020 r. może również wzrosnąć o 13,0%, a eksport wołowiny o 5,0%. Udział importowanego mięsa czerwonego w USA ma nieznacznie się zmniejszyć, z 8,5% do stabilnego 8,1% konsumowanego mięsa.

Większość prognoz wskazuje, że w 2020 r. będzie kontynuowany bardzo silny trend wzrostu międzynarodowego handlu mięsem czerwonym. Na tej wymianie może zyskać każdy – konsumenci na rynkach docelowych otrzymają dobrej jakości produkt w korzystnej cenie, podczas gdy producenci na brzegach Atlantyku zyskają nowych nabywców na swoje wyroby. Pomimo dużego znaczenia sytuacji w Azji na globalnym rynku, wymiana handlowa między UE a USA powinna dalej rosnąć, między innymi dzięki rosnącej produkcji elementów, które nie są aż tak popularne na Dalekim Wschodzie.

Tym samym życzymy by 2020 rok przyniósł wiele udanych transakcji!