Pigro News

Polski przemysł przetwórczy wymaga skuteczniejszej kontroli ASF

  2020-02-14 15:57:04

  krajowe

Polski przemysł przetwórczy wymaga skuteczniejszej kontroli ASF
Polski przemysł przetwórczy wymaga skuteczniejszej kontroli ASF
 
Obecne środki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) nie wspierają wystarczająco polskiego przemysłu przetwórczego i powiązanych sektorów gospodarki.
W liście do premiera Mateusza Morawieckiego, Krajowego Stowarzyszenia Producentów Świni (POLPIG) i przedstawicieli krajowego przemysłu przetwórczego wspomniano, że choroba zwierząt stanowi poważne zagrożenie dla 166 000 hodowców zwierząt i co najmniej 270 000 miejsc pracy w przetwórstwie mięsnym. Jeśli chodzi o obecne wysiłki, brakuje im spójnego zestawu środków, który łączy obecne działania różnych agencji w zakresie zapobiegania i powstrzymywania, informuje Agra-Europe.
 
Sojusz branżowy proponuje powołanie „koordynatora ASF”, który będzie podlegał bezpośrednio premierowi i przejmie odpowiedzialność za wcześniej odpowiedzialne ministerstwa. Sygnatariusze listu mają nadzieję, że poprawi to koordynację środków kontroli obecnie rozłożonych na kilka działów. Wzywa się również do powołania centralnego zespołu zarządzania kryzysowego, który będzie odpowiedzialny w szczególności za opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego skoordynowanego „planu działania w sytuacjach kryzysowych”.
Przemysł przetwórczy uważa również, że potrzebne są dodatkowe fundusze na zapobieganie i kontrolę chorób. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF w populacji świń domowych, wszystkie boksy, które nie są zgodne z oficjalnymi przepisami bezpieczeństwa biologicznego lub w których trzymane są niezarejestrowane zwierzęta, muszą zostać zamknięte.
Mając na uwadze populację dzików jako nosiciela choroby, sojusz proponuje dalszą biurokratyzację „polowań sanitarnych” i nabywanie specjalnie wyszkolonych psów wykrywających do poszukiwania danieli. W przyszłości rolnicy powinni mieć również możliwość łapania i zabijania dzików.