Pigro News

60% europejskiego eksportu wieprzowiny jest kierowane do Chin

  2020-05-18 09:38:48

  zagraniczne

60% europejskiego eksportu wieprzowiny jest kierowane do Chin
60% europejskiego eksportu wieprzowiny jest kierowane do Chin.
 
Eksport do Chin wzrósł o 77% i stanowi 60% całkowitego eksportu europejskich produktów wieprzowych.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku europejski eksport wieprzowiny nadal rósł w stosunku do ubiegłorocznych wartości, zwiększając się o 16% (817.640 w porównaniu z 710.260 tonami).

Po raz kolejny wyróżnia się eksport wieprzowiny do Chin, stanowiący 60% całkowitego eksportu europejskiego i rosnący o 77% w pierwszych dwóch miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (487,500 w porównaniu z 273 390 tonami), podczas gdy eksport do innych ważnych miejsc przeznaczenia spada (Japonia -18%, Korea -34%).

Hiszpania jest wiodącym krajem eksportującym z 224,330 tonami wywiezionej wieprzowiny, z czego ponad połowa trafia do Chin (148 020 ton), a następnie Niemcy z 190 370 tonami eksportowanymi (128 820 ton do Chin).